S2-pentue/litter -16

synt. 06.07.2016
suomenajokoira 2+6

i. FI K-KVA Pomo

e. Stara

 

KUTINAN SUTKI

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SÄLLI

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SAAPANÄHÄ LYYTI

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SALLI

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SENNA

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SIPSI

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SISSI

:: Koiranet

——————————————————

KUTINAN SOLMU

:: Koiranet

——————————————————